2019-05-14

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Estijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Estijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. rugsėjo 4–7 d. Estijoje, Taline, vyks „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos 2 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Enhancing Digital Competences in Education and Training“. Seminarą organizuoja Estijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. Estonian National Agency (EE01) – Archimedes Foundation).

Planuojami rezultatai: seminaro metu dalyviai ras partnerius bendriems projektams, parengs strateginių partnerysčių projekto juodraštį seminaro tema kitam „Erasmus+“ paraiškų teikimo etapui.   

Daugiau informacijos apie renginį galima rasti čia.

Kas gali dalyvauti: profesinio mokymo institucijų, suaugusiųjų švietimo institucijų bei aukštojo mokslo institucijų atstovai, planuojantys įgyvendinti „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo projektus seminaro tema.

Iš viso bus atrinkti 3 dalyviai 1 dalyvis iš profesinio mokymo sektoriaus, 1 dalyvis iš suaugusiųjų švietimo sektoriaus, 1 dalyvis – iš aukštojo mokslo sektoriaus.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017, 2018, 2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. gegužės 27 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

 

Vizito į Estiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

 

Kelionės ir draudimo išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos  Lietuvoje iki seminaro vietos  Estijoje ir atgal 2019 m. rugsėjo 4–7 d.

(renginio pradžia 2019 m. rugsėjo 4 d. 17 val., renginio pabaiga –  rugsėjo 7 d. 13 val.)

 

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR

95 proc. kelionės, draudimo bei renginio dalyvio mokesčio išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 65 proc. numatytos sumos.

Renginio mokestis

750 EUR. Į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas ir priemonės renginio metu.

 

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Estijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. birželio mėn. viduryje.

 

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tais atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.