2018-03-13

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Airijoje

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Airijoje pagrindinė nuotrauka

Balandžio 23-25 d. Airijoje, Malahide (netoli Dublino) vyks „Erasmus+“ 1-ojo pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „VET Connected – Get Connected”. Seminarą organizuoja airių nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Léargas).

Renginio koncepcija – seminaras skirtas daugiausia tiems, kurie neturi/turi mažai 1-pagrindinio veiksmo projektų įgyvendinimo patirties, bet bus naudingas ir tiems, kurie patirties, įgyvendinant projektus turi, bet norėtų išplėsti savo partnerių ratą.  

Numatomas renginio dalyvių skaičius: 30-35 užsienio šalių dalyviai bei 10 dalyvių iš Airijos.

Renginio programa

Seminaro kalba – anglų kalba.

Kas gali dalyvauti:

Profesinio mokymo institucijos, įgyvendinančios arba planuojančios įgyvendinti 1-ojo pagrindinio veiksmo projektus.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose dar nėra dalyvavę.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2018 m. kovo 16 d. (23 val.) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Pildant paraišką nurodykite, ar Tarptautinės bendravimo veiklos kontaktiniuose seminaruose  esate dalyvavę anksčiau, jei taip – kada ir kokiame seminare.
  3. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. Kartu su TBV paraiška pateikiama kelionės į Airiją kainą pagrindžiančio dokumento kopija (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

 

Vizito į Airiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Airijoje ir atgal 2018 m. balandžio 23-25 d.

Balandžio 23 d. atvykimas iki 15 val.

Balandžio 25 d. išvykimas nuo 14 val.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas seminaro dienomis: balandžio 23-25 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

Atkreiptinas dėmesys, kad organizatoriai apmokės renginio dalyvio maitinimą ir apgyvendinimą renginio dienomis.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. (kelionės išlaidos ir draudimas), o 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Airijoje atrankos rezultatus informuosime iki 2018 m. kovo 23 d.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

 

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.