2017-11-14

Kviečiame dalyvauti seminare „Lietuvos švietimo iššūkiai: spręskime kartu“, skirtame visų švietimo sektorių KA2 paraiškų teikėjams

Kviečiame dalyvauti seminare „Lietuvos švietimo iššūkiai: spręskime kartu“, skirtame visų švietimo sektorių KA2 paraiškų teikėjams pagrindinė nuotrauka

Nuotrauka: Shutterstock

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą „Erasmus+“, 2017 m. lapkričio 29 d. organizuoja teminį informacinį seminarą „Lietuvos švietimo iššūkiai: spręskime kartu“.

Europoje ir Lietuvoje esama didelių įgūdžių spragų. Apie 70 mln. europiečių prastai skaito, rašo ir skaičiuoja, o 40 proc. ES gyventojų neturi pakankamų skaitmeninių įgūdžių. Be to, 40 proc. Europos darbdavių teigia negalintys rasti žmonių, turinčių reikiamų įgūdžių, kad būtų galima augti ir kurti inovacijas. Kita vertus, daug žmonių, ypač kvalifikuotų jaunuolių, dirba darbą, neatitinkantį jų gabumų ir siekių. Tik nedaug suaugusiųjų dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programose.

Programa „Erasmus+“ siekdama spręsti šiuos iššūkius, suteikia žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties užsienyje. Programos „Erasmus+“ tikslas – padėti įgyvendinti ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, socialinės lygybės ir įtraukties strategiją „Europa 2020“ bei siekti ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“ tikslų.

Seminaro tikslas - paskatinti įvairias švietimo, mokymo bei verslo organizacijas bendradarbiauti ir rengti tarptautinius strateginės partnerystės projektus, kurie spręstų aktualias švietimo problemas ir kurtų inovatyvius švietimui ir mokymui skirtus produktus.

Planuojama aptarti šias temas:

  • programos „Erasmus+“ galimybės ir pridėtinė vertė;
  • neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo svarba;
  • STEAM (gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno / dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sričių) patrauklumas ir kokybė;
  • mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, lyčių lygybė, nediskriminavimas švietimo, mokymosi srityse
  • verslo ir švietimo sektorių bendradarbiavimas.
  • programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų tikslai, prioritetai ir nauda.

Į renginį kviečiami organizacijų atstovai, kurie ketina teikti paraiškas 2018 m. „Erasmus+“ programos visų švietimo sektorių strateginių partnerysčių (KA2) konkursui ir būti strateginių partnerysčių projektų koordinatoriais (ne partneriais) bei planuoja kurti inovatyvius intelektinius produktus.

Atkreipiame dėmesį, kad šio renginio metu neketiname aptarti praktinių strateginės partnerystės paraiškos formos bei jos pildymo aspektų. Šiuos klausimus galėsime aptarti konsultacijų dienų metu, kurios bus organizuojamos Švietimo mainų paramos fonde 2018 m. vasario ir kovo mėnesiais.

Siekdami, kad renginyje dalyvautų kuo daugiau skirtingų organizacijų atstovų, todėl maloniai prašome į renginį registruotis 1 žmogų, atstovaujantį vieną rengiamą strateginės partnerystės projektą.

Jei norite prisidėti prie švietimo ir mokymo galimybių plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo  kviečiame registruotis  į seminarą iki 2017 m. lapkričio 24 d. (penktadienio).

Iki 2017 m. lapkričio 27 d. el. paštu bus išsiųstas registracijos patvirtinimas. Atkreipiame dėmesį, kad dėl riboto vietų skaičiaus renginio organizatoriai pasilieka teisę registraciją baigti anksčiau. Į renginį galės atvykti tik renginio organizatorių patvirtinimą gavę asmenys.

Planuojama renginio pradžia – 10.30 val.,  renginio trukmė – apie 4 val. Renginys vyks Vilniuje (vieta bus patikslinta vėliau).

Dalyvavimas renginyje nemokamas. Švietimo mainų paramos fondas nefinansuoja dalyvių kelionės į / iš renginio išlaidų.

Kilus klausimų dėl registracijos, kreipkitės el. paštu KA2renginiai@smpf.lt