2018-03-27

Kviečiame dalyvauti informaciniame seminare dėl 2018 m. „Erasmus+“ konkurso profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti

Kviečiame dalyvauti informaciniame seminare dėl 2018 m. „Erasmus+“ konkurso profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti pagrindinė nuotrauka

Š. m. balandžio 17 d. kviečiame profesinio mokymo institucijų, teiksiančių paraiškas programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartijai gauti, atstovus dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame informaciniame seminare.

Profesinio mokymo mobilumo chartijos pagrindinis tikslas – suteikti profesinio mokymo institucijoms galimybę planuoti ir nuosekliai įgyvendinti tarptautines veiklas.

Seminaro metu bus pristatyti programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartijų gavėjų įsipareigojimai, svarbiausi tarptautiškumo strategijos rengimo aspektai, kokybiško mobilumo organizavimas profesiniame mokyme taikant „ECVET“ principus, esminiai kokybiško paraiškų rengimo ir paraiškų teikimo reikalavimai, nauja paraiškos forma.

Renginio pabaigoje vyks klausimų atsakymų sesija, bus teikiamos individualios konsultacijos aktualiais klausimais.

Seminare kviečiame dalyvauti profesinio mokymo institucijų vadovus, administracijos atstovus ar projektų vadovus bei kitus asmenis, institucijose atsakingus už institucijų strategijų rengimą, tarptautinių veiklų planavimą ir įgyvendinimą.

Seminaras vyks Švietimo mainų paramos fonde (Rožių al. 2, Vilnius).  

Seminaro dalyvius prašome atvykti susipažinus su kvietimo teikti paraiškas dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

Preliminari seminaro programa.

Prašome užpildyti šią registracijos formą. Registracija į renginį vyks iki 2018 m. balandžio 13 d.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Kuzmaitę el. paštu kristina.kuzmaite@smpf.lt arba tel. (8 5) 2658861.