2017-11-07

Konferencija „On track - Different youth work approaches for different NEET situations“ Turkijoje

Konferencija „On track - Different youth work approaches for different NEET situations“ Turkijoje pagrindinė nuotrauka

Ši konferencija suburs skirtingų sektorių atstovus dirbti apie NEET – niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymų veikloje nedalyvaujančio – jaunimo iššūkius, dalintis gerosiomis praktikomis, akcentą skiriant bendradarbiavimui tarp darbo su jaunimu ir kitų sektorių. 

Pagrindinis tikslas

Skatinti skirtingų sektorių profesionalų bendradarbiavimą, siekiant sukurti geresnes galimybes jauniems NEET žmonėms, padėti jiems įsitraukti į bendruomenės veiklą, integruotis į darbo rinką. 

Uždaviniai

 • Nagrinėti skirtingą NEET jaunimo realybę visoje Europoje, skirtingas praktikas
 • Keistis galimybėmis dirbti kartu ir skatinti skirtingų sektorių partnerystę jaunimo projektuose, skirtuose NEET situacijai
 • Išryškinti resursų įvairovę, skirtą NEET situacijai (pavyzdžiui, SALTO įtraukties resursų centro studiją „On Track“)
 • Reflektuoti apie tarptautinio darbo su jaunimu ir programos „Erasmus+“ vaidmenį, sprendžiant iššūkius, su kuriais susiduria jauni žmonės NEET situacijoje. 

Programos elementai

 • NEET koncepcijos visoje Europoje
 • NEET realybė vietos lygmeniu
 • NEET situacija Turkijoje ir vizitai į vietos projektus
 • Metodai ir projektų idėjos, dirbant su jaunais žmonėmis NEET situacijoje
 • Kontaktų užmezgimas

Dalyvių profilis

Konferencijoje susitiks 70 profesionalų, turinčių patirties dirbti su pažeidžiamais jaunais žmonėmis NEET situacijoje (tiesiogiai dirbantys asmenys bei projektų vadovai, sprendimų priėmėjai). Nėra būtina turėti tarptautinės patirties. 

 • Jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai 
 • Mokytojai, pagalbinis mokyklos personalas, alternatyvaus švietimo atstovai, profesinio ugdymo mokytojai
 • Socialiniai darbuotojai, socialinių paslaugų teikėjai
 • Vietos valdžia, sprendimų priėmėjai, atsakingi už socialines nuostatas
 • Darbdaviai, pameistrių programų, įdarbinimo agentūrų, darbo biržų atstovai. 

Mokymo kursai vyks 2018 m. kovo 6–10 d. Stambule, Turkijoje. Registracija vyksta čia iki 2017 m. gruodžio 10 d.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra į šiuos mokymo kursus siųs dalyvius. Informaciją apie dalyvių atranką, siuntimo tvarką ir kompensuojamas išlaidas rasite prisegtame dokumente.