2019-05-08

Kaip atpažinti kokybiškus jaunimo mainus?

Kaip atpažinti kokybiškus jaunimo mainus? pagrindinė nuotrauka

Jaunimo mainų projektai suteikia galimybę jaunų žmonių grupėms iš skirtingų šalių susitikti ir vykdyti įvairias veiklas kartu iki 21 dienos. Norėtumėte jaunimo mainuose dalyvauti ir jūs, tačiau nežinote, kaip pasirinkti patikimus? Įvardijame kelis dalykus, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, norint įsitikinti, ar jus dominantis jaunimo mainų projektas yra kokybiškas.


ORGANIZACIJOS REPUTACIJA. Susidomėjus galimybe dalyvauti jaunimo mainuose, pasidomėkite kvietimu pasidalinusia organizacija. Atlikite išsamią paiešką internete, Įsitikinkite, kad organizacija tikrai egzistuoja. Taip pat peržiūrėkite, ar organizacija neįtraukta į JTBA juodąjį organizacijų sąrašą: https://www.jtba.lt/erasmus/organizaciju-juodasis-sarasas/

DALYVIŲ ATRANKA. Atrinkdama dalyvius jaunimo mainams organizacija privalo suteikti lygias teises ir taikyti vienodus atrankos kriterijus visiems potencialiems dalyviams. Organizacija neturi teisės priversti mokėti dalyvio mokesčio, o atsisakius jį mokėti, tai negali tapti eliminavimo iš atrankos priežastimi. 

DALYVIO MOKESTIS. Jaunimo mainų projektą įgyvendinančiai organizacijai skiriama tiek lėšų, kiek organizacija prašo ir pagrindžia paraiškoje. Paprastai to pilnai pakanka sėkmingam projekto įgyvendinimui. Tiesa, „Erasmus+“ programos taisyklės nedraudžia rinkti papildomo mokesčio iš dalyvių su sąlyga, jog surinktos lėšos bus naudojamos to projekto kokybės gerinimui.  Tačiau itin svarbu – dalyvio mokestis privalo būti priimtinas visiems dalyviams. O atsisakius jį mokėti, kaip jau minėta, tai negali tapti eliminavimo iš atrankos priežastimi. 

INFORMACIJOS PAKETAS. Atrinktiems dalyviams turi būti pateikiamas informacijos paketas, kuriame nurodomos projekto datos, kontaktiniai asmenys, detalus mainų veiklos tvarkaraštis, projekto partneriai, dalyvių skaičius, amžius, aprašomos būsimo gyvenimo sąlygos, mainų vieta. Informacijos pakete taip pat gali būti nurodyti „namų darbai“ – veiklos, kurias dalyviai turi atlikti iki mainų etapo.

DALYVIO SUTARTIS. Rekomenduojama su į jaunimo mainus siunčiančia organizacija pasirašyti sutartį, kurioje būtų aiškiai aprašytos procedūros, nurodyti terminai, atsakomybės ir pan.  Dalyvio sutartis yra būtina siekiant išvengti galimų nesusipratimų ir nesutarimų dėl tų pačių dalykų skirtingo traktavimo.

DRAUDIMAS. Rekomenduojama pasidomėti sveikatos draudimu, ypač, jei jaunimo mainų metu numatyta veiklų atvirame ore (sportiniai užsiėmimai, žygiai, žaidimai). Jei nesate tikri, ar dalyviai bus apdrausti, rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę.

YOUTHPASS“ PAŽYMĖJIMAS. „Youthpass“ skirtas žinių, įgytų mainuose, į(si)vertinimui ir pripažinimui. „Youthpass“ yra tarsi diplomas neformaliajame švietime, tad pasidomėkite, ar yra numatytas jo išdavimas po jaunimo mainų. Jei ne, rekomenduojama apie tai užsiminti atsakingiems asmenims.

 

 

Jei vis dar lieka neaiškumų, kviečiame kreiptis į jaunimo mainų koordinatorius.