2019-03-21

„Erasmus+“ teminis seminaras specialiųjų mokyklų atstovams Lenkijoje

„Erasmus+“ teminis seminaras specialiųjų mokyklų  atstovams Lenkijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. gegužės 22–26 d. Lenkijoje, Miedzeszyn mieste (netoli Varšuvos) vyks „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo teminis seminaras „S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools“. Seminarą organizuoja lenkų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. Foundation for the Development of the Education System).

Seminaro koncepcija: seminaras organizuojamas atsižvelgiant į socialinės įtraukties horizontalųjį prioritetą. Seminaru siekiama padėti mokyklų atstovams geriau suprasti įvairius paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo aspektus. 

Seminaro medžiagą parengė Švedijos, Slovakijos, Lenkijos, Italijos, Ispanijos nacionalinės agentūros, renginį ves ekspertai, turintys tarptautinių projektų planavimo ir įgyvendinimo patirties. Renginio metu dalyviai dirbs grupėse kuriant ir plėtojant projektų idėjas. Dalyviai galės rinktis projektų idėjas, atitinkančias jų institucijų ar vietinės bendruomenės interesus, taip pat rasti potencialius projektų partnerius.  

Kas gali dalyvauti: specialiųjų mokyklų vadovai bei mokytojai, kurie planuoja įgyvendinti „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo mokyklinių partnerysčių projektus.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. TBV paraišką: . Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. kovo 27 d. (imtinai).

  2. Pateikiama paraiška turi būti užpildyta, pasirašyta organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio, antspauduota ir nuskenuota.

Vizito į Lenkiją finansavimas:

 

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Lenkijoje ir atgal 2019 m. gegužės 22-26 d.

 

*renginio pradžia 2019 m. gegužės 22 d. 17 val., renginio pabaiga gegužės 26 d. po pusryčių.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 20 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis:  gegužės 22-26 d.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Lenkijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. balandžio mėn. pirmoje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.