2019-04-02

„Erasmus+“ teminis seminaras bendrojo ugdymo sektoriaus atstovams Nyderlanduose

„Erasmus+“ teminis seminaras bendrojo ugdymo sektoriaus atstovams Nyderlanduose pagrindinė nuotrauka

2019 m. birželio 23–25 d. Nyderlanduose, Wageningen mieste, vyks „Erasmus+“ tarpsektorinis teminis seminaras „Social Inclusion and diversity“. Seminarą organizuoja Nyderlandų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „National Agency Erasmus+ Education and Training“).

Seminaro koncepcija: seminaras organizuojamas atsižvelgiant į socialinės įtraukties horizontalųjį prioritetą. Seminaru siekiama padėti mokyklų atstovams geriau suprasti įvairius paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo aspektus, pasidalinti geraisiais jau įgyvendintų projektų pavyzdžiais, kuriuose buvo akcentuojama socialinės įtraukties tema, darbas su įvairiomis pažeidžiamomis grupėmis. 

Kas gali dalyvauti: bendrojo ugdymo darželių ir mokyklų atstovai, kurie planuoja įgyvendinti „Erasmus+“ projektus, norėtų rasti potencialius projektų partnerius.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie:

  • Dar nėra įgyvendinę „Erasmus+“ projektų;
  • Dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš viso bus atrinkti 3 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. TBV paraišką: http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. balandžio 12 d. (imtinai).
  2. Pateikiama paraiška turi būti užpildyta, pasirašyta organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio, antspauduota ir nuskenuota.

Vizito į Nyderlandus finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Nyderlanduose ir atgal 2019 m.  birželio 23–25 d.

 

*renginio pradžia 2019 m.  birželio 23 d. vakare (laikas bus patikslintas), renginio pabaiga birželio 25 d. vidurdienį (laikas bus patikslintas).

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis:  birželio 23–25 d.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

 

 

Apie dalyvavimo teminiame seminare Nyderlanduose atrankos rezultatus informuosime 2019 m. balandžio viduryje.

 

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.