2019-03-21

„Erasmus+“ teminis seminaras bendrojo ugdymo sektoriaus atstovams Lenkijoje

„Erasmus+“ teminis seminaras bendrojo ugdymo sektoriaus atstovams Lenkijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. gegužės 8–11 d. Lenkijoje, Zakopanėje vyks „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo teminis seminaras „Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results“. Seminarą organizuoja lenkų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Foundation for the Development of the Education System“).

Seminare daug dėmesio bus skiriama temai apie projektų galutinių rezultatų tolimesnį vystymą bei naudojimą, taip pat bus pristatytos patrauklios priemonės, kurias projektus įgyvendinančios institucijos gali naudoti projekto metu ir jam pasibaigus.

Kas gali dalyvauti: „Erasmus +“ paramos gavėjai, kurie šiuo metu įgyvendina „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo projektą arba yra įgyvendinę anksčiau ir gali pasidalinti savo gerąja patirtimi, kaip toliau naudoja projekto rezultatus. 

Iš viso bus atrinkti 3 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Planuojamas dalyvių skaičius – 50

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. TBV paraišką: . Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. kovo 29 d. (imtinai).

  2. Pateikiama paraiška turi būti užpildyta, pasirašyta organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio, antspauduota ir nuskenuota.

Vizito į Lenkiją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Lenkijoje ir atgal 2019 m. gegužės 8–11 d.

 

*renginio pradžia 2019 m. gegužės 8 d. 16 val., renginio pabaiga gegužės 11 d. po pusryčių.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 20 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis: gegužės 8–11 d.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Lenkijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. balandžio mėn. pirmoje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kur pildyti paraišką?

http://paraiskos.smpf.lt/auth/login 

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.