2019-03-12

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras Vokietijoje

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras Vokietijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. gegužės 27–29 d. Vokietijoje, Berlyne, vyks „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET“. Seminarą organizuoja vokiečių nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „National Agency Education for Europe at the Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)“) kartu su partneriais iš Prancūzijos bei Airijos.

Seminaras skirtas profesinių mokyklų atstovams, kurie nori pagilinti savo žinias apie „Erasmus+“ projektų rengimą, taip pat rasti potencialius projektų partnerius. Su renginio programa galite susipažinti čia.

Kas gali dalyvauti: paraiškas vykti į kontaktinį seminarą gali teikti profesinių mokyklų atstovai, kurie planuoja įgyvendinti „Erasmus+“ projektus. Ypač laukiame paraiškų iš profesinių mokyklų, kurios į kontaktinius seminarus planuoja siųsti ir mažiau galimybių ar specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

  • Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai iš Lietuvos.
  • Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose dar nėra dalyvavę.
  • Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.
  • Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.
  • Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. TBV paraišką: http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. kovo 21 d. (imtinai).
  2. Pateikiama paraiška turi būti užpildyta, pasirašyta organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio, antspauduota ir nuskenuota.
  3. Kartu su TBV paraiška reikia pateikti kelionės į Vokietiją kainą pagrindžiančio dokumento kopiją (tinka kelionių organizatorių pasiūlymas iš interneto).

Vizito į Vokietiją finansavimas pagal TBV paraiškoje nurodytas išlaidų kategorijas:

Išlaidų kategorijos

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Vokietijoje ir atgal 2019 m. gegužės 27–29 d.*

 

*renginio pradžia 2019 m. gegužės 27 d. 14 val., renginio pabaiga gegužės 29 d. po pietų 14 val.

 

Viešbutį pasiekti iš oro uosto galima viešuoju transportu.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis: gegužės 27–29 d.

Vizos mokestis (jeigu taikoma)

Netaikoma

Renginio mokestis (jei taikoma)

Netaikoma

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa renginio dienomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Fondas finansuos 95 proc. viso jūsų prašomo TBV biudžeto. 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Vokietijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. kovo mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.