2019-04-04

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras profesinio mokymo sektoriaus atstovams Portugalijoje

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras profesinio mokymo sektoriaus atstovams Portugalijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. gegužės 22–24 d. Portugalijoje, Lisabonoje, vyks „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions. Promoting best practices in Impact & Dissemination“. Seminarą organizuoja portugalų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação) bei partneriai.

Su preliminaria renginio programa galima susipažinti čia.

Kas gali dalyvauti: profesinių mokyklų, turinčių mobilumo chartijas, atstovai.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.

Seminaro kalba – anglų kalba.
Planuojamas dalyvių skaičius – 100.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. TBV paraišką: http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. balandžio 9 d. (imtinai).
  2. Pateikiama paraiška turi būti užpildyta, pasirašyta organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio, antspauduota ir nuskenuota.

 

Vizito į Portugaliją finansavimas

Išlaidų kategorijos:

Kelionės išlaidos

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos  Lietuvoje iki seminaro vietos Portugalijoje ir atgal 2019 m. gegužės 22-24 d.

 

*renginio pradžia 2019 m. gegužės 22 d. apie 18 val., renginio pabaiga – gegužės 24 d. 14 val.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

Kelionės draudimas Skaičiuojamas kelionės dienomis: 2019 m. gegužės 22–24 d. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.
Pragyvenimo išlaidos Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.  

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Portugalijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. balandžio mėn. viduryje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.