2019-09-02

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras profesinio mokymo atstovams Suomijoje

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras profesinio mokymo atstovams Suomijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. lapkričio 11–13 d. Suomijoje, Helsinkyje, vyks „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos 1 ir 2 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Project Incubator – The future of VET“. Seminarą organizuoja nacionalinė Suomijos „Erasmus+“ agentūra (angl. „Finnish Erasmus+ Agency, Finnish National Agency for Education“).

Seminaro metu dalyviai bus kviečiami pasidalinti gerosiomis patirtimis, identifikuoti profesinio mokymo ateities iššūkius bei potencialius jų sprendimus. Daugiau informacijos apie renginį bei renginio programą galite rasti čia.

Kas gali teikti paraiškas: profesinio mokymo institucijų atstovai, kurių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1 bei kurių institucijos planuoja rengti bei įgyvendinti programos „Erasmus+“ projektus.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas, jos visos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

  • Pažintinio vizito kalba – anglų kalba.
  • Planuojamas dalyvių skaičius – 70.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. rugsėjo 13 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

 

Vizito į Suomiją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Suomijoje ir atgal 2019 m. lapkričio 11–13 d.

*renginio pradžia – 2019 m. lapkričio 11 d. 9 val., renginio pabaiga – lapkričio 13 d. 12.30 val., todėl reikėtų atvykti diena anksčiau – lapkričio 10 d.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis: 2019 m. lapkričio 10–13 d.

Pragyvenimo išlaidos

Viešbutis dalyviams rezervuotas organizatorių, tačiau už viešbutį dalyviai turės sumokėti patys. Dviejų nakvynių kaina – 288 EUR.

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Suomijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.