2019-06-03

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras Nyderlanduose suaugusiųjų švietėjams

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras Nyderlanduose suaugusiųjų švietėjams pagrindinė nuotrauka

Shutterstock

2019 m. spalio 6-8 d. Nyderlanduose, Hertogenboso mieste (s-Hertogenbosch) vyks „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos kontaktinis seminaras „Guidance to the labour market“. Seminarą organizuoja Nyderlandų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training).

Su preliminaria programa galima susipažinti čia.

Seminaro metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas temai apie šių tikslinių grupių suaugusiųjų mokymo/si orientavimą ir integravimą į darbo rinką:

  • nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo;
  • suaugusiųjų, turinčių lengvą intelekto negalią;
  • suaugusiųjų, neturinčių pagrindinių mokymosi įgūdžių.

Kas gali dalyvauti: suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai, dirbantys minėtų tikslinių grupių karjeros orientavimo ir įdarbinimo srityse  bei ateityje planuojantys teikti „Erasmus+“ projektų paraiškas seminaro tema.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos / organizacijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Planuojamas dalyvių skaičius – 60.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. TBV paraišką: http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti el. paštu, kuriuo gavote šį laišką. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. birželio 12 d. (imtinai).
  2. Pateikiama paraiška turi būti užpildyta, pasirašyta organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio, antspauduota ir nuskenuota.

Vizito į Nyderlandus finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos  Lietuvoje iki seminaro vietos  Nyderlanduose ir atgal 2019 m. spalio 6-8 d.

 

*renginio pradžia 2019 m. spalio 6 d. 15 val.,

renginio pabaiga spalio 8 d. 14 val.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis: spalio 6-8 d.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę el. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.