2019-05-14

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras bendrojo ugdymo atstovams Suomijoje

„Erasmus+“ kontaktinis seminaras bendrojo ugdymo atstovams Suomijoje pagrindinė nuotrauka

2019 m. rugsėjo 29 d. – spalio 2 d. Suomijoje, Turku mieste, vyks „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos 2 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Exploring the wonders of science and nature (ECEC)“. Seminarą organizuoja Suomijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. Finnish Erasmus+ Agency, Finnish National Agency for Education).

Daugiau informacijos apie renginį bei renginio programą galite rasti čia.

Kas gali teikti paraiškas: ikimokyklinio, pradinio ugdymo institucijų atstovai (vadovai, pavaduotojai, auklėtojai, mokytojai), dirbantys su 3–8 m. amžiaus vaikais bei planuojantys rengti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus.

Iš viso bus atrinkti 2 dalyviai iš Lietuvos. Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose nėra dalyvavę 2017–2018 m.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus.

  • Pažintinio vizito kalba – anglų kalba.
  • Planuojamas dalyvių skaičius – 50.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. TBV paraišką: http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. gegužės 27 d. (imtinai).
  2. Pateikiama paraiška turi būti užpildyta, pasirašyta organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio, antspauduota ir nuskenuota.

 

Vizito į Suomiją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Suomijoje ir atgal 2019 m. rugsėjo 29 d. – spalio 2 d.  

 

*renginio pradžia 2019 m.  rugsėjo 29 d. 18 val., renginio pabaiga spalio 2 d. 14 val.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis: rugsėjo 29 d. – spalio 2 d.  

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

 

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Suomijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. birželio mėn. pradžioje.

 

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.