2019-06-12

Atliekamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių poveikio tyrimas

Atliekamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių poveikio tyrimas pagrindinė nuotrauka

Daug dėmesio skiriame „Erasmus+“ projektų kokybei, tačiau labai mažai žinome apie tai, kaip projektų metu sukurti intelektiniai produktai naudojami projektams pasibaigus. Todėl Švietimo mainų paramos fondas pradeda tyrimą, kurio tikslas – įvertinti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių intelektinių produktų tvarumą.

Intelektiniai produktai – tai mokymo programos, metodikos, analizės, interneto svetainės, programinė įranga ir kitos priemonės, kuriomis siekiama padidinti strateginių partnerysčių poveikį.  

Viena iš tyrimo dalių – užbaigtų strateginių partneysčių projektų vykdytojų apklausa. Apklausą atlieka nepriklausoma tyrėja Laura Jurkuvėnienė (UAB PJ Lt). Informaciją apie vertinimą ŠMPF teikia Eglė Venckutė (tel.: +370 5 250 7595, el. p. egle.venckute@smpf.lt).

Tikimasi, kad vertinimo išvados padės sudaryti geresnes sąlygas „Erasmus+“ produktų kūrimui ir panaudojimui. Todėl maloniai prašome bendradarbiauti.